"safely stored" — Słownik kolokacji angielskich

safely stored kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpiecznie przechować
  1. store czasownik + safely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I wanted it all safely stored away in my head, just another bad dream.

powered by  eTutor logo