PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"oszczędzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszczędzać" po polsku

oszczędzać

obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. save ****   [przechodni/nieprzechodni]
  I'm saving for a new computer. (Oszczędzam na nowy komputer.)
  I can't save money - I always spend it on clothes. (Nie potrafię oszczędzać pieniędzy - zawsze wydaję je na ubrania.)
 2. spare **
  • oszczędzać (np. czyjeś życie, nie zabić) [przechodni]
   The king spared the traitor's life. (Król oszczędził życie zdrajcy.)
   Spare me the details, I don't want to know that. (Oszczędź mi szczegółów, nie chcę tego wiedzieć.)
 3. conserve *
  • oszczędzać (np. siły, zapasy energii)
 4. economize , economise BrE
 5. retrench
phrasal verb
 1. put something by , także: put by something
  • odkładać coś, oszczędzać
   Clara put money by to buy a car. (Clara odkładała pieniądze, aby kupić samochód.)
 2. put apart
idiom
 1. pinch and scrape
rzeczownik
 1. slum it