ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rezerwować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rezerwować" po polsku

rezerwować

czasownik
 1. book *****
  • rezerwować, zamawiać, bukować [przechodni/nieprzechodni]
   We'll book the tickets online: it's much cheaper. (Zarezerwujemy bilety online: to jest dużo tańsze.)
   We have no free rooms, we're fully booked. (Nie mamy wolnych pokoi, wszystkie są zarezerwowane.)
   I'd like to book a room for April 1st. (Chciałbym zarezerwować pokój na pierwszego kwietnia.)
   link synonim: reserve
 2. reserve ***  
  Let's reserve some time for the family. (Zarezerwujmy trochę czasu dla rodziny.)
  link synonim: book
 3. engage ***
  • rezerwować (np. pokój w hotelu) przestarzale [przechodni]
   I'm sorry but this table is engaged. (Przepraszam, ale ten stolik jest zarezerwowany.)
   I engaged a room in a 5-star hotel. (Zarezerwowałem pokój w hotelu 5-gwiazdkowym.)
 4. prebook
 5. make a reservation  
phrasal verb
 1. put apart

"rezerwować" — Słownik kolokacji angielskich

make a reservation kolokacja
Popularniejsza odmiana: make reservations
 1. make czasownik + reservation rzeczownik = rezerwować
  Zwykła kolokacja

  For the time being, a second call is needed to make reservations.

powered by  eTutor logo