ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zarezerwować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarezerwować" po polsku

zarezerwować

phrasal verb
 1. book up
czasownik
 1. ring-fence , ringfence
czasownik
 1. book *****
  • rezerwować, zamawiać, bukować [przechodni/nieprzechodni]
   We'll book the tickets online: it's much cheaper. (Zarezerwujemy bilety online: to jest dużo tańsze.)
   We have no free rooms, we're fully booked. (Nie mamy wolnych pokoi, wszystkie są zarezerwowane.)
   I'd like to book a room for April 1st. (Chciałbym zarezerwować pokój na pierwszego kwietnia.)
   link synonim: reserve
 2. reserve ***  
  Let's reserve some time for the family. (Zarezerwujmy trochę czasu dla rodziny.)
  link synonim: book
 3. engage ***
  • rezerwować (np. pokój w hotelu) przestarzale [przechodni]
   I'm sorry but this table is engaged. (Przepraszam, ale ten stolik jest zarezerwowany.)
   I engaged a room in a 5-star hotel. (Zarezerwowałem pokój w hotelu 5-gwiazdkowym.)
 4. prebook
 5. make a reservation  
phrasal verb
 1. put apart

"zarezerwować" — Słownik kolokacji angielskich

book up kolokacja
 1. book czasownik + up particle = zarezerwować, robić rezerwację
  Zwykła kolokacja

  You see, we are very booked up at this time of year and I had someone else coming into his room.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo