BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odkładać na później" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odkładać na później" po polsku

odkładać na później

czasownik
 1. table *****
  • odkładać na później, odraczać  AmE [przechodni]
   Let's table this discussion for later. (Przełóżmy tę dyskusje na później.)
   She tabled our date. (Ona odłożyła na później naszą randkę.)
 2. shelve
  • odkładać na później (sprawę), zaniechać (czegoś)

powered by  eTutor logo