KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zawiesić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawiesić" po polsku

zawiesić

czasownik
 1. dangle *
 2. sling *
 3. adjourn
 4. abey
  • zawiesić, odłożyć (zaprzestać wykonywanie czegoś)
phrasal verb
 1. hang up **
 1. suspend somebody **  
  The school principal suspended me. (Dyrektor szkoły zawiesił mnie.)
czasownik
 1. string ***  
  I strung the painting on the wall. (Zawiesiłem obraz na ścianie.)
  Can you help me string the chandelier? (Pomożesz mi zawiesić żyrandol?)
 2. suspend **
  • zawieszać (kogoś w obowiązkach) [przechodni]
   I got suspended for sleeping at work. (Zostałem zawieszony za spanie w pracy.)
   She got suspended for being racist. (Ona została zawieszona za bycie rasistką.)
 3. exclude **
 4. miss *****
 5. reprieve
 6. resuspend
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. hang ****
  • zawiesić się (o komputerze)
   My computer hung when I opened the program. (Mój komputer zawiesił się, kiedy otworzyłem program.)
   She couldn't continue her work because her computer hung. (Ona nie mogła kontynuować pracy, ponieważ jej komputer się zawiesił.)
   link synonim: crash
 3. freeze ***
  • zawiesić się, zwiesić się (np. ekran komputera) [przechodni]
   The computer screen froze and I couldn't fix it. (Ekran komputera się zwiesił i nie mogłem tego naprawić.)
   The application freezes very often. (Ta aplikacja bardzo często się zawiesza.)
 4. prefreeze
phrasal verb
 1. space out
phrasal verb
 1. go down ***
  • zawieszać się (o komputerze)
   My computer goes down very often, so I think I have to buy a new one. (Mój komputer bardzo często się zawiesza, więc chyba muszę kupić nowy.)
   My computer went down during the installation of a program. (Mój komputer zawiesił się podczas instalacji programu.)

powered by  eTutor logo