Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"przełączać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przełączać" po polsku

przełączać

czasownik
 1. switch ***
  • przełączać (programy, stacje radiowe) [TRANSITIVE]
   He switched channels, hoping to find something more interesting. (Przełączył kanał, próbując znaleźć coś bardziej interesującego.)
   Stop switching radio stations, it's annoying! (Przestań przełączać stacje radiowe, to denerwujące!)
 2. transfer ***
  • przełączać (np. rozmowę telefoniczną)
   I will transfer your call right now. (Już przełączę pańskie połączenie.)
   Could you transfer me to your boss? (Mogłabyś mnie przełączyć do twojego szefa?)
 3. toggle ,  
phrasal verb
 1. put somebody through

powered by  eTutor logo