"przewożenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewożenie" po polsku

przewożenie

rzeczownik
 1. transport British English ** , transportation American English *** , także: transp.
  • przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
   Animal transport turned out to be a profitable job. (Przewóz zwierząt okazał się być dochodową pracą.)
 2. handling *
 3. carting
  • przewożenie (np. pasażerów)
 4. ferrying
  • przewożenie (promem)
 5. transferral
 6. transporting
 7. freighting
 8. conveying
Transport & Information & Communication Technologies | Independent ...
czasownik
 1. carry , *****
  • przewozić (pasażerów) [TRANSITIVE]
   This bus can carry a hundred passengers. (Ten autobus może przewozić stu pasażerów.)
   How many people can this bus carry? (Ilu ludzi może przewieźć ten autobus?)
 2. transport **
  • transportować, przewozić [TRANSITIVE]
   Can you help me transport my new furniture? (Czy pomożesz mi przetransportować moje nowe meble?)
   He helped me transport the furniture to my new apartment. (On pomógł mi przewieźć meble do mojego nowego mieszkania.)
   zobacz także: convey
 3. cart **
  • przewozić (np. pasażerów)
   We were carted to the railway station. (Zostaliśmy przewiezieni na stację kolejową.)
 4. ferry *
  • przewozić (promem)
   You have to ferry souls to the next world. (Musisz przewozić dusze na tamten świat.)
 5. convey **
 6. freight * , fraught Scottish English old use
 7. handle ****
  • przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [TRANSITIVE]
   Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
   I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)

powered by  eTutor logo