ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"potężny cios" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potężny cios" po polsku

potężny cios

rzeczownik
 1. knockdown , knock-down  
 2. gut punch
  • potężny cios (nie w sensie fizycznym)
 1. heavy blow
idiom
 1. kick in the guts

Powiązane zwroty — "potężny cios"

idiom

"potężny cios" — Słownik kolokacji angielskich

heavy blow kolokacja
 1. heavy przymiotnik + blow rzeczownik = mocne uderzenie, potężny cios
  Bardzo silna kolokacja

  His wife's death in 1874 was a heavy blow for him.

  Podobne kolokacje:
great hit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny cios
 1. great przymiotnik + hit rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Due to its low price, it was a great hit in Japan.

  Podobne kolokacje:
powerful stroke kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężny cios
 1. powerful przymiotnik + stroke rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Instead, he struck out after the boat with long powerful strokes.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo