"być świetnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być świetnym" po polsku

być świetnym

czasownik
 1. knockout , knock-out
 2. slap **
idiom
 1. go down a treat
a happy girl now
przymiotnik
 1. great ***** , także: gt.
  • świetny, wspaniały, wielki spoken
   This film is really great! (Ten film jest naprawdę świetny!)
   It's great to be home again. (Wspaniale jest być znów w domu.)
   He has a great future ahead of him. (On ma przed sobą wspaniałą przyszłość.)
   You are great. (Jesteście wspaniali.)
   link synonimy: fine, wonderful, fantastic
 2. fine ****
  • świetny, udany, dobry
   What he did was a fine piece of art. (To, co zrobił, było udanym dziełem sztuki.)
   "How are you?" "Fine, thanks." ("Jak się masz?" "Dobrze, dziękuję".)
   If you want to go now, that's fine. (Jeśli chcesz iść teraz, to w porządku.)
   link synonimy: great, fair
   zobacz także: perfect
 3. prime ***  
  You've just made a prime point. (Właśnie wyraziłeś świetną opinię.)
  It was a prime idea, don't you think? (To był świetny pomysł, nie uważasz?)
 4. unique ***
  • wyjątkowy, świetny, unikalny informal
   This sculpture has a unique shape. (Ta rzeźba ma wyjątkowy kształt.)
   I saw a unique dress in a boutique yesterday. (Wczoraj zobaczyłam wyjątkową sukienkę w butiku.)
 5. super , **
  • świetny, wspaniały, fajny informal
   What a super party! (Co za fajna impreza!)
   It was a super film, you should see it. (To był świetny film, powinieneś go obejrzeć.)
   I have a super day today - everything goes according to the plan. (Mam dziś wspaniały dzień - wszystko idzie zgodnie z planem.)
 6. cool ****
 7. tremendous **
  • niesamowity, świetny, wspaniały
   Wasn't it a tremendous movie! (Czyż to nie był wspaniały film!)
   Your party was tremendous! (Twoja impreza była niesamowita!)
 8. immense *
  • świetny, wspaniały (np. krajobraz), kapitalny
   Your project is immense. Good job. (Twój projekt jest kapitalny. Dobra robota.)
   I was amazed by the immense landscape in the mountains. (Byłem zdumiony wspaniałym krajobrazem w górach.)
 9. fabulous * , także: phabulous slang
  • bajeczny, fantastyczny, piękny, świetny spoken
   He has a fabulous fortune. (On ma bajeczną fortunę.)
   This city is fabulous, I love it. (To miasto jest piękne, uwielbiam je.)
   Julia has a fabulous figure. (Julia ma fantastyczną figurę.)
   I had a great time at this fabulous party. (Świetnie się bawiłem na tym fantastycznym przyjęciu.)
 10. hot , **** , także: hawt American English dialect
  • wyśmienity, świetny (np. nowy film) informal
   The new Tarantino movie is hot! (Nowy film Tarantino jest wyśmienity!)
   "How was the film?" "It was hot!" ("Jak ci się podobał film?" "Był świetny!")
 11. top , *****   British English informal
  What a top idea! (Co za świetny pomysł!)
  She baked a top pie. (Ona upiekła świetny placek.)
  It's a top book, you should read it. (To świetna książka, powinieneś ją przeczytać.)
 12. massive ***   British English informal
  Your cut is massive! (Twoja fryzura jest świetna!)
  It was a massive film, the best I've ever seen. (To był świetny film, najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem.)
 13. stellar *
 14. grand ***
  • świetny, doskonały informal
   It was a grand occasion to tell they would be getting married. (To była doskonała okazja, aby ogłosić, że oni się pobierają.)
   That will be a grand dress. (To będzie doskonała sukienka.)
   link synonim: palatial
 15. mint *
 16. sensational
 17. neat **   American English spoken
  Now that was a neat song, wasn't it? (No i to był świetny utwór, prawda?)
  link synonim: neato
 18. mean ***
  • świetny, rewelacyjny slang
   She makes a mean meatloaf. (Ona robi rewelacyjną pieczeń.)
   This drink is mean! I want another one! (Ten drink jest świetny! Chcę jeszcze jednego!)
   What a mean party! (Co za świetna impreza!)
 19. sweet as New Zealand English informal
 20. scrumptious
 21. ill , ***
 22. smashing
 23. ace *
 24. spanking
 25. banging , także: bangin'
 26. plum *
  • świetny, doskonały informal
   I've just got a plum part in the movie! (Właśnie dostałem doskonałą rolę w filmie!)
   You will be a headmaster. That's a plum job for you. (Będziesz dyrektorem. To świetna praca dla ciebie.)
 27. boss ***
 28. bosker Australian English , także: boshter
 29. hunky-dory
 30. nonunique
 31. supercool
 32. brill
 33. slamming
 34. fandabidozi British English
 35. bitchin , bitching
 36. neato   American English informal
  link synonim: neat
 37. bang-up
 38. gee-whiz American English informal
 39. knockout , knock-out
 40. nang British English dialect
 41. peachy keen old-fashioned
 42. spiffing
 43. hotsy-totsy
 44. smasher
 45. shway slang
 46. dope , fat *** , phat
 47. lit , także: litty
 48. noice
 49. twicky , wicked twicky
 50. kewl
 51. bawse African American Vernacular English slang
 52. da bomb , da whip
 53. dench
 54. hype *
 55. dece , dees
 56. schmick
 57. castor

Powiązane zwroty — "być świetnym"

przysłówek
świetnie = great , także: gt. +14 znaczeń
idiom
świetnie = fine and dandy +1 znaczenie
wykrzyknik
przymiotnik
świetnie = bosting , także: bostin +1 znaczenie
epicki (świetny, fantastyczny) = epic
boski (świetny) = godly
rzeczownik
świetność = glory +7 znaczeń
czasownik

powered by  eTutor logo