"stukać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stukać" po polsku

stukać

czasownik
 1. knock ***
  • pukać, stukać (do drzwi) [INTRANSITIVE]
   You should knock on the door if it's locked. (Powinieneś zapukać do drzwi, jeśli są zamknięte.)
   Someone's knocking at the door. (Ktoś puka do drzwi.)
 2. click **
  • pstrykać, stukać, trzaskać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She's been clicking her pen and that annoyed me. (Ona pstrykała swoim długopisem i to mnie zdenerwowało.)
   Stop clicking with your fingers, it's annoying. (Przestań pstrykać palcami, to denerwujące.)
 3. tap ***
  • stukać, wystukiwać (dźwięk) [TRANSITIVE]
   She was tapping the rhythm of the song. (Ona wystukiwała rytm piosenki.)
   He tapped our secret code. (On wystukał nasz sekretny kod.)
 4. rap **
 5. punch **
  • stukać (np. w klawisze) [TRANSITIVE]
   He's been punching the keys angrily. (On stukał gniewnie w klawisze.)
   He punched the keyboard passionately. (On z pasją stukał w klawiaturę.)
 6. rattle **
  • turkotać, stukać [INTRANSITIVE]
   Something rattles in my car. (Coś stuka w moim samochodzie.)
   Don't rattle the window. (Nie stukaj oknem.)
 7. clatter
 8. tramp , tromp American English
 9. patter
 10. clack
 11. percuss

Powiązane zwroty — "stukać"

rzeczownik
stukanie = knock +10 znaczeń
stuk = patter +2 znaczenia
czasownik
phrasal verb
Zobacz także: stukać obcasami

powered by  eTutor logo