"odmówić załatwienia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odmówić załatwienia" po polsku — Słownik angielsko-polski

odmówić załatwienia

phrasal verb
  1. knock back

"odmówić załatwienia" — Słownik kolokacji angielskich

knock back kolokacja
  1. knock czasownik + back particle = odrzucić, odmówić załatwienia
    Zwykła kolokacja

    Everybody up above would knock back a large shot of Slivovitz.

    Podobne kolokacje: