"przewrócić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewrócić kogoś" po polsku

czasownik
 1. overturn , *
phrasal verb
 1. knock down
 2. blow over
 3. blow down
 4. keel over

przewrócić kogoś

phrasal verb
 1. push somebody over
 2. bowl somebody over  
idiom
 1. blow somebody over
 2. turn somebody upside down  
phrasal verb
 1. knock something over
czasownik
 1. knock ***   [przechodni]
  He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i trącił kilka szklanek.)
  She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze trąca rzeczy.)
czasownik
 1. upset ***
 2. topple *
  • przewracać (się), obalać (się)
   The table nearly toppled when he leaned against it. (Stół prawie się przewrócił, kiedy on się o niego oparł.)
 3. flip **
  • przewracać, przerzucać (np. strony) [przechodni/nieprzechodni]
   She flipped the pages of a magazine but found nothing interesting. (Ona przerzuciła strony czasopisma, ale nie znalazła nic interesującego.)
   She was flipping the pages of the magazine. (Ona przerzucała strony magazynu.)
   I flipped several pages of this book but I didn't find what I was looking for. (Przerzuciłem kilka stron tej książki, ale nie znalazłem tego, czego szukałem.)
 4. roll , ****
  • przewracać (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie) [przechodni]
   He rolled his eyes and slammed the door. (Przewrócił oczami i trzasnął drzwiami.)
   She rolls her eyes whenever I tell her about my future plans. (Ona przewraca oczami ilekroć jej mówię o moich planach na przyszłość.)
 5. upturn
 6. overset
phrasal verb
 1. push something over
  • wywracać coś, przewracać coś
   I tried to be quiet but it was dark and I pushed a chair over. (Próbowałem być cicho, ale było ciemno i wywróciłem krzesło.)
 2. knock somebody over , knock something over
obrazek do "fall down" po polsku
phrasal verb
 1. fall down *
 2. fall over  
  I fell over while dancing. (Przewróciłem się podczas tańczenia.)
  He lost his balance and fell over. (On stracił równowagę i się przewrócił.)
 3. keel over
czasownik
 1. overbalance
 1. go ass over teakettle potocznie , go ass over kettle potocznie
idiom
 1. fall down and go boom   slang
czasownik
 1. tumble **
 2. thrash
  • rzucać się (na boki), przewracać się (z boku na bok), miotać się (w sieci)
   The fish thrashed around in the net. (Ryba miotała się w sieci.)
   He thrashed in his bed as if he was having a nightmare. (On przewracał się w łóżku jakby miał jakiś koszmar.)

powered by  eTutor logo