"odwrotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwrotny" po polsku

odwrotny

przymiotnik
 1. opposite *** , także: opp.
  • odwrotny, przeciwny (zupełnie inny)
   She went in the opposite direction. (Ona poszła w przeciwnym kierunku.)
   The wind blows in the opposite direction. (Wiatr wieje w przeciwnym kierunku.)
 2. reverse ***
  • odwrotny, przeciwny
   The wish may have a reverse result. (Życzenie może mieć przeciwny skutek.)
   The reverse side of the page was very interesting. (Przeciwna strona kartki była bardzo interesująca.)
   link synonim: converse
   przeciwieństwo: same
 3. inverse  
 4. converse ,
  • przeciwny, odwrotny
   No matter what I say, he always takes a converse position. (Bez względu na to co powiem, on zawsze zajmuje przeciwne stanowisko.)
   link synonim: reverse

Powiązane zwroty — "odwrotny"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
odwrót = retreat +3 znaczenia
odwrotność = the reverse +3 znaczenia
dekompresja (proces odwrotny do procesu, w którym utworzony został plik skompresowany) = decompression
przysłówek
inne
przymiotnik
idiom
strzał w kolano (uwaga, która odnosi skutek odwrotny do zamierzonego) = own goal

powered by  eTutor logo