"the reverse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "the reverse" po angielsku

the reverse

rzeczownik
 1. odwrotność, przeciwieństwo
  You wanted to make life easier, but achieved the reverse. (Chcieliście ułatwić życie, ale osiągnęliście odwrotność.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odwracać, zmieniać (np. decyzję) [przechodni]
  Can I do anything that would make you reverse your decision? (Czy mogę zrobić coś, co sprawi, że zmienisz decyzję?)
  I won't reverse my decision. (Nie zmienię mojej decyzji.)
 2. zmieniać, zamieniać się (np. rolami) [przechodni]
  Let's reverse our roles. (Zamieńmy się naszymi rolami.)
  We should reverse our duties. (Powinniśmy zamienić się obowiązkami.)
 3. przewracać na drugą stronę [przechodni]
  I reversed the pillow and went on sleeping. (Przewróciłem poduszkę na drugą stronę i dalej spałem.)
  Reverse this shirt before putting it in the washing machine. (Przewróć tę koszulę na drugą stronę, zanim włożysz ją do pralki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. porażka oficjalnie [policzalny]
  Our performance was a huge reverse! (Nasz występ był ogromną porażką!)
  Don't be discouraged! Reverses are inevitable! (Nie zniechęcaj się! Porażki są nieuniknione!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. odwrotny, przeciwny
  The wish may have a reverse result. (Życzenie może mieć przeciwny skutek.)
  The reverse side of the page was very interesting. (Przeciwna strona kartki była bardzo interesująca.)
  link synonim: converse
  przeciwieństwo: same

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "reverse" po polsku
czasownik
 1. cofać (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
  Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
  You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
  I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
  She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
  You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wsteczny bieg, wsteczny
  The driver shifted the gear stick smoothly into reverse and backed out of the drive. (Kierowca przełączył płynnie dźwignię zmiany biegów na wsteczny i wycofał z podjazdu.)
  He stopped the car and engaged reverse gear. (On zatrzymał samochód i wrzucił wsteczny bieg.)
  Put the car in reverse and turn it around. (Wrzuć bieg wsteczny i zawróć auto.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo