"reverse gear" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reverse gear" po angielsku — Słownik polsko-angielski

reverse gear
reverse *

rzeczownik
 1. wsteczny bieg, wsteczny
  The driver shifted the gear stick smoothly into reverse and backed out of the drive. (Kierowca przełączył płynnie dźwignię zmiany biegów na wsteczny i wycofał z podjazdu.)
  He stopped the car and engaged reverse gear. (On zatrzymał samochód i wrzucił wsteczny bieg.)
  Put the car in reverse and turn it around. (Wrzuć bieg wsteczny i zawróć auto.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


Powiązane zwroty — "reverse gear"

rzeczownik

"reverse gear" — Słownik kolokacji angielskich

reverse gear kolokacja
 1. reverse przymiotnik + gear rzeczownik = wsteczny bieg, wsteczny
  Zwykła kolokacja

  It was like watching an election in reverse gear, first the results, then the voting.

  Podobne kolokacje: