"wsteczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsteczny" po polsku

wsteczny

przymiotnik
 1. backward
 2. regressive
 3. diehard
 4. backward-looking
  • wsteczny (używający starych pomysłów i metod)
 5. retrograde
  • regresywny, wsteczny (prowadzący do pogorszenia sytuacji) formal
  • wsteczny (np. bieg) technical
   The rotation of Venus is retrograde. (Rotacja Wenus jest wsteczna.)
rzeczownik
 1. reverse gear , reverse *
  • wsteczny bieg, wsteczny
   The driver shifted the gear stick smoothly into reverse and backed out of the drive. (Kierowca przełączył płynnie dźwignię zmiany biegów na wsteczny i wycofał z podjazdu.)
   He stopped the car and engaged reverse gear. (On zatrzymał samochód i wrzucił wsteczny bieg.)
   Put the car in reverse and turn it around. (Wrzuć bieg wsteczny i zawróć auto.)

"wsteczny" — Słownik kolokacji angielskich

reverse gear kolokacja
 1. reverse przymiotnik + gear rzeczownik = wsteczny bieg, wsteczny
  Zwykła kolokacja

  It was like watching an election in reverse gear, first the results, then the voting.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo