"kręcenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kręcenie" po polsku

kręcenie

rzeczownik
 1. shooting **
  • robienie zdjęć, kręcenie (filmu) [UNCOUNTABLE]
   They're shooting a new film. (Oni kręcą nowy film.)
   The shooting of the film will take at least two months. (Kręcenie filmu zajmie co najmniej dwa miesiące.)
  • kręcenie, filmowanie, nakręcenie
   The shooting of the movie lasted almost a year. (Nakręcenie tego filmu trwało prawie rok.)
 2. twirl
  • obrót, wirowanie, kręcenie (się)
   She did a twirl and a bow. (Ona wykonała obrót i ukłon.)
 3. wheeling
 4. hedging
 5. frizing , także: frizzing
 6. gyrating
 7. prevaricating
 8. twirling
 9. thrawing
Green Curl
czasownik
 1. film *****
  • filmować, kręcić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They filmed this season of the series in Italy. (Oni filmowali ten sezon serialu we Włoszech.)
   I was filming my son while he was reading a fairy tale. (Filmowałem mojego synka, kiedy czytał baśń.)
 2. curl **
 3. hedge *
 4. twirl
  • kręcić (się), kręcić (czymś), wirować
   When she dances, she likes to twirl. (Kiedy ona tańczy, lubi się kręcić.)
   He pushed the button and all the cogs twirled. (On wcisnął przycisk, a wszystkie trybiki zawirowały.)
 5. wiggle
 6. shoot ****
 7. gyrate
 8. frizz , także: friz old use
 9. send *****
 10. prevaricate
 11. pussyfoot around
 12. four-flush
 13. thraw
turning circle for easy
czasownik
 1. spin ***
  • obracać się, kręcić się, wirować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I felt dizzy and the whole world was spinning. (Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.)
   My head was spinning, I was sure I ate some bad food. (Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.)
   She was spinning on the ice like an Olympic champion. (Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.)
   link synonim: turn
 2. turn , *****
 3. circle , ***
  • krążyć, kręcić się (wokół czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The eagle is circling around its nest. (Orzeł krąży wokół swojego gniazda.)
   I was circling around the school, waiting for my friend. (Kręciłam się wokół szkoły, czekając na moją przyjaciółkę.)
 4. swim ***
  • wirować, kręcić się (np. w głowie) [INTRANSITIVE]
   Everything swims in my head. (Wszystko mi wiruje w głowie.)
   I drank a beer and stars started swimming in my head. (Wypiłem piwo i w głowie zaczęły mi wirować gwiazdki.)
 5. squirm
  • wiercić się, kręcić się (o osobie)
   Don't squirm! (Nie wierć się!)
   He was squirming on the sofa. (On wiercił się na sofie.)
   My son often squirms when he's bored. (Mój syn często się wierci, kiedy jest znudzony.)
 6. whirl *
 7. buzz **
  • kręcić się, latać (np. po mieszkaniu, po biurze)
   He was buzzing around his office the whole day. (Cały dzień kręcił się po biurze.)
   Stop buzzing around the house and sit down! (Przestań latać po domu i usiądź!)
 8. fidget , fidge old use , także: jiffle British English dialect
 9. wriggle  
 10. spin out
 11. pinwheel
 12. gyre
 13. hotch
 14. twist and turn
 15. wriggly
phrasal verb
 1. move around * , move about
  • kręcić się (o chodzeniu), ruszać się (w nieznacznym stopniu)
   I heard someone moving about in the basement. (Usłyszałam, że ktoś się kręci w piwnicy.)
   In order not to sit long hours in front of the computer, try to move around sometimes. (Aby nie przesiadywać długich godzin przed komputerem, spróbuj czasem trochę się poruszać.)
 2. mill around , mill about
  • kłębić się, kręcić się
   A crowd of people milled around the building. (Tłum ludzi kłębił się przed budynkiem.)
   My fans always mill around my house. (Moi fani zawsze kłębią się dookoła mojego domu.)
   zobacz także: mill
 3. fool around
 4. go round
 5. hang about informal , hang around informal *
 6. mooch around , mooch about
 7. mope around , mope about
 8. hang upon
 9. piddle around
idiom
 1. fidget about
 2. be jumping

powered by  eTutor logo