"obracać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obracać się" po polsku

obracać się

turning circle for easy
czasownik
 1. turn , *****
  • obracać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She turned and left the room. (Ona obróciła się i wyszła z pokoju.)
   Don't turn, it's a surprise. (Nie obracaj się, to niespodzianka.)
  • kręcić się, obracać się (wokół czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The planet Earth turns around its own axis. (Planeta Ziemia obraca się wokół własnej osi.)
   Does the Moon turn around the Earth? (Czy Księżyc obraca się dookoła Ziemi?)
   link synonim: spin
 2. spin ***
  • obracać się, kręcić się, wirować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I felt dizzy and the whole world was spinning. (Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.)
   My head was spinning, I was sure I ate some bad food. (Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.)
   She was spinning on the ice like an Olympic champion. (Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.)
   link synonim: turn
 3. revolve *  
  link synonim: rotate
 4. rotate *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 5. pivot  
phrasal verb
 1. go round
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [TRANSITIVE]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. swivel
  • obracać (coś), obracać (się), wywracać (np. oczami)
   He always greeted them swiveling on his chair. (On zawsze ich witał obracając się na fotelu.)
 3. swirl *
 4. divert , *
 5. gyrate
 6. twiddle
 7. tirl Scottish English  
czasownik
 1. spin around , spin round
  • odwrócić się szybko, obrócić się
   Jane spun around when I called her name. (Jane odwróciła się, kiedy zawołałem jej imię.)
   He grabbed my arm and spun me around. (On chwycił mnie za ramię i obrócił mnie.)
   I heard her crying but I didn't even spin round. (Słyszałem jak płakała, ale nawet się nie odwróciłem.)

powered by  eTutor logo