Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"obrócić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrócić" po polsku

obrócić

czasownik
 1. spin ***
  • obrócić (np. informację na swoją korzyść) [przechodni]
   He spinned that rumour for his own benefit. (Obrócił tę plotkę na swoją korzyść.)
   Don't spin my own argument against me! (Nie obracaj mojego własnego argumentu przeciwko mnie!)
 2. rotate *
 3. roll , ****
  • obrócić (np. osobę) [przechodni]
   I am too weak to roll an adult man. (Jestem za słaba, żeby obrócić dorosłego mężczyznę.)
czasownik
 1. wheel around , także: wheel round BrE
 1. give something a turn
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. swivel
  • obracać (coś), obracać (się), wywracać (np. oczami)
   He always greeted them swiveling on his chair. (On zawsze ich witał obracając się na fotelu.)
 3. swirl *
 4. divert , *
 5. gyrate
 6. twiddle
 7. tirl ScoE  
 1. whirl around
czasownik
 1. spin around , spin round
  • odwrócić się szybko, obrócić się
   Jane spun around when I called her name. (Jane odwróciła się, kiedy zawołałem jej imię.)
   He grabbed my arm and spun me around. (On chwycił mnie za ramię i obrócił mnie.)
   I heard her crying but I didn't even spin round. (Słyszałem jak płakała, ale nawet się nie odwróciłem.)
 2. wheel around , także: wheel round BrE