"obrócić się błyskawicznie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrócić się błyskawicznie" po polsku

"obrócić się błyskawicznie" — Słownik kolokacji angielskich

whip around kolokacja
  1. whip czasownik + around przyimek = obrócić się błyskawicznie
    Bardzo silna kolokacja

    He whipped around the corner and saw two men lying on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo