ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"obrócić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrócić się" po polsku

obrócić się

czasownik
 1. spin around , spin round
  • odwrócić się szybko, obrócić się
   Jane spun around when I called her name. (Jane odwróciła się, kiedy zawołałem jej imię.)
   He grabbed my arm and spun me around. (On chwycił mnie za ramię i obrócił mnie.)
   I heard her crying but I didn't even spin round. (Słyszałem jak płakała, ale nawet się nie odwróciłem.)
 2. wheel around , także: wheel round British English
  • obrócić się (szybko) [nieprzechodni]
   She wheeled around and looked deeply into my eyes. (Obróciła się i spojrzała mi głęboko w oczy.)
czasownik
 1. turn , *****
  • odwracać, obracać (przedmiot) [przechodni]
   Turn the chair around. (Obróć krzesło.)
   Turn the ring three times, and watch what happens. (Obróć pierścionek trzy razy i patrz co się stanie.)
 2. swivel
  • obracać (coś), obracać (się), wywracać (np. oczami)
   He always greeted them swiveling on his chair. (On zawsze ich witał obracając się na fotelu.)
 3. swirl *
 4. divert , *
 5. gyrate
 6. twiddle
 7. tirl Scottish English  
 1. whirl around
czasownik
 1. spin ***
  • obrócić (np. informację na swoją korzyść) [przechodni]
   He spinned that rumour for his own benefit. (Obrócił tę plotkę na swoją korzyść.)
   Don't spin my own argument against me! (Nie obracaj mojego własnego argumentu przeciwko mnie!)
 2. rotate *
czasownik
 1. wheel around , także: wheel round British English
 1. give something a turn

"obrócić się" — Słownik kolokacji angielskich

spin around kolokacja
 1. spin czasownik + around particle = odwrócić się szybko, obrócić się
  Bardzo silna kolokacja

  She spun around, sitting up, at the sound of the woman's voice coming from behind her.

  Podobne kolokacje:
turned towards kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn towards
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrócić się
 1. turn czasownik + towards przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  She saw the look in his eyes as he turned towards her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo