"passage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

passage rzeczownik

rzeczownik + passage
Kolokacji: 44
Northwest Passage • air passage • passage of legislation • passage of time • book passage • ...
passage + rzeczownik
Kolokacji: 7
passage work • passage tomb • passage grave • passage way • passage wall • ...
passage + czasownik
Kolokacji: 61
passage leads • passage makes • passage connects • passage describing • passage reads • ...
czasownik + passage
Kolokacji: 79
win passage • allow passage • read passages • give passage • include passages • take passage • contain passages • secure passage • ...
przymiotnik + passage
Kolokacji: 182
safe passage • narrow passage • secret passage • nasal passage • final passage • short passage • underground passage • free passage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. safe passage = list żelazny, zgoda na pobyt na danym terenie safe passage
2. narrow passage = wąskie przejście narrow passage
4. nasal passage = przewód nosowy nasal passage
6. short passage = krótkie przejście short passage
7. underground passage = podziemne przejście underground passage
8. long passage = długi fragment long passage
9. free passage = bezpłatny przejazd free passage
10. dark passage = gniewny fragment dark passage
12. following passage = następujący fragment following passage
14. easy passage = łatwe przejście easy passage
15. difficult passage = trudne przejście difficult passage
16. brief passage = krótkie przejście brief passage
17. quick passage = szybkie przejście quick passage
18. famous passage = sławne przejście famous passage
19. wide passage = szeroko zakrojone przejście wide passage
20. small passage = cichy fragment small passage
21. swift passage = szybkie przejście swift passage
przyimek + passage
Kolokacji: 26
of passage • for passage • following the passage • since the passage • on passage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.