"podróż morska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podróż morska" po polsku — Słownik angielsko-polski

"podróż morska" — Słownik kolokacji angielskich

sea voyage kolokacja
 1. sea rzeczownik + voyage rzeczownik = podróż morska
  Bardzo silna kolokacja

  He asked if she was looking forward to the sea voyage.

  Podobne kolokacje:
sea journey kolokacja
 1. sea rzeczownik + journey rzeczownik = podróż morska, rejs
  Luźna kolokacja

  "They even sent her on a sea journey for her health."

  Podobne kolokacje:
sea passage kolokacja
 1. sea rzeczownik + passage rzeczownik = podróż morska, rejs
  Luźna kolokacja

  My friend and I have just taken our sea passages for home.

  Podobne kolokacje:
sea travel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podróż morska
 1. sea rzeczownik + travel rzeczownik
  Luźna kolokacja

  With six to ten weeks of sea travel involved each way, we won't have the answer for a long while, I expect.

  Podobne kolokacje: