ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write poetry" — Słownik kolokacji angielskich

write poetry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz poezję
  1. write czasownik + poetry rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began writing poetry and music at an early age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo