"heat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "heat" po angielsku

heat ****

rzeczownik
 1. ciepło, upał, gorąc [UNCOUNTABLE]
  I just can't stand the heat. (Po prostu nie mogę znieść gorąca.)
  You should drink more water in the heat. (Powinieneś pić więcej wody w upał.)
  I don't like heat, so I'm moving to Norway. (Nie lubię upału, więc przeprowadzam się do Norwegii.)
  link synonim: warmth
 2. ciepło (w fizyce) technical
  Calculate the heat of this reaction. (Oblicz ciepło tej reakcji.)
  Today we are going to learn about heat in physics. (Dzisiaj dowiemy się o cieple w fizyce.)
 3. ciepło [UNCOUNTABLE]
  This heat makes me thirsty. (To ciepło sprawia, że chce mi się pić.)
  Where does this heat come from? (Skąd pochodzi to ciepło?)
 4. temperatura gotowania, grzania [SINGULAR]
  Heat of water is 100 degrees. (Temperatura gotowania wody to 100 stopni.)
  The heat may vary depending on the air pressure. (Temperatura gotowania może się różnić w zależności od ciśnienia atmosferycznego.)
 5. ferwor [UNCOUNTABLE]
  He was killed in the heat of the battle. (On zginął w ferworze bitwy.)
  In the heat of the preparations, I forgot to buy a Christmas tree. (W ferworze przygotowań zapomniałem kupić choinkę.)
 6. presja, nacisk, stres informal [UNCOUNTABLE]
  The heat at work makes me feel really tired. (Presja w pracy sprawia, że czuję się bardzo zmęczony.)
  My productivity declines when I'm exposed to heat. (Moja produktywność maleje, kiedy jestem narażony na stres.)
 7. wyścig eliminacyjny [COUNTABLE]
  She won the 800 metres heat. (Ona wygrała wyścig eliminacyjny na 800 metrów.)
  Did you take part in the heat? (Brałeś udział w wyścigu eliminacyjnym?)
 8. obława policyjna, nagonka, nalot slang
  There's a heat in our district, let's run! (W naszej dzielnicy jest nalot, uciekajmy!)
  The police arrested him during a heat. (Policja aresztowała go podczas nalotu.)
 9. cieczka
  My bitch has now a heat. (Moja suczka ma teraz cieczkę.)
  She has a heat, so I can't let her to dogs. (Ona ma teraz cieczkę, więc nie mogę jej dopuszczać do psów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ogrzewać, podgrzewać
  I will heat the soup for you. (Podgrzeję ci zupę.)
  You should heat your bedroom before going to bed. (Powinieneś ogrzać swoją sypialnię przed pójściem spać.)
  You can heat your hands by the fire. (Możesz ogrzać ręce przy ognisku.)
rzeczownik
 1. ogrzewanie [UNCOUNTABLE]
  The flat doesn't have central heating. (Mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania.)
  He turned off the heating. (On wyłączył ogrzewanie.)
  The heating bill is very high this month. (Rachunek za ogrzewanie jest bardzo wysoki w tym miesiącu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ciepłowniczy

heat ****
heater *

rzeczownik
 1. spluwa, gnat, pistolet slang
  I took out my heat and fired. (Wyciągnąłem spluwę i strzeliłem.)
  Gangsters always carry their heats. (Gangsterzy zawsze noszą spluwy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. upał (gorąca pogoda)
  Here the air was clear, and the heat seemed less. (Tutaj powietrze było czystsze, a upał wydawał się mniej uciążliwy.)
  I hate the summer heat. (Nienawidzę letniego upału.)
 2. psy, pały, policja slang
  The heat can be here in a minute. (Psy mogą pojawić się tu za minutę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "heat"

rzeczownik
phrasal verb
heat up = zagrzać, podgrzać +1 znaczenie
przysłówek
czasownik
be in heat = marcować się (o kotach, zającach, rysiach i żbikach)
inne
przymiotnik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo