"zapalić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapalić" po polsku

zapalić

czasownik
 1. kindle
 2. set fire
 3. have *****
 4. accend
 5. combust
obrazek do "start" po polsku
czasownik
 1. light ***** , także: licht ScoE dialekt   [przechodni/nieprzechodni]
  He took out a cigarette and lit it. (On wyciągnął papierosa i zapalił go.)
  Light the lamp. I can't see anything. (Zapal lampę. Nic nie widzę.)
 2. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 3. fire *****
  • zapalać (o samochodzie) [nieprzechodni]
   I was late for work because my car didn't fire. (Spóźniłem się do pracy, ponieważ mój samochód nie zapalił.)
   This is an old car. It won't fire. (To jest stary samochód. Nie zapali.)
 4. ignite *
 5. rekindle
obrazek do "catch fire" po polsku
czasownik
 1. catch fire
 2. combust
 3. conflagrate
idiom
 1. take fire
phrasal verb
 1. come up ****

"zapalić" — Słownik kolokacji angielskich

set fire kolokacja
 1. set czasownik + fire rzeczownik = podłożyć ogień, podpalić, zapalić
  Bardzo silna kolokacja

  They then set fire to the house, and open the door.

  Podobne kolokacje: