PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zapalać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapalać się" po polsku

zapalać się, zapalać

czasownik
 1. ignite *
obrazek do "start" po polsku
czasownik
 1. light ***** , także: licht ScoE dialekt   [przechodni/nieprzechodni]
  He took out a cigarette and lit it. (On wyciągnął papierosa i zapalił go.)
  Light the lamp. I can't see anything. (Zapal lampę. Nic nie widzę.)
 2. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 3. fire *****
  • zapalać (o samochodzie) [nieprzechodni]
   I was late for work because my car didn't fire. (Spóźniłem się do pracy, ponieważ mój samochód nie zapalił.)
   This is an old car. It won't fire. (To jest stary samochód. Nie zapali.)
 4. rekindle
obrazek do "catch fire" po polsku
czasownik
 1. catch fire
 2. conflagrate
phrasal verb
 1. come up ****

Powiązane zwroty — "zapalać się"

czasownik
rzeczownik
zapał = fire , fire in one's belly +18 znaczeń
zapałka = match +4 znaczenia
palenie = smoking +4 znaczenia
zapalenie = inflammation +2 znaczenia
zapalniczka = lighter +1 znaczenie
zapaleniec = buff +2 znaczenia
zapalnik = fuse , fuze AmE +1 znaczenie
przymiotnik
zapalny = explosive +2 znaczenia
palny = combustible +1 znaczenie