"zapalenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapalenie" po polsku

zapalenie

rzeczownik
 1. inflammation
  • zapalenie, stan zapalny
   There's no sign of inflammation around the thermal burn. (Wokół oparzeń nie ma stanu zapalnego.)
   There's no inflammation in the optic nerve and his retina's intact. (W nerwie wzrokowym nie ma stanu zapalnego a siatkówka jest nietknięta.)
  • zapalenie (gdy coś zaczyna się palić) oficjalnie
   The inflammation of the factory has taken place around noon. (Zapelenie fabryki miało miejsce w okolicach południa.)
 2. lighting **
 3. kindling
 4. combusting
obrazek do "start" po polsku
czasownik
 1. light ***** , także: licht ScoE dialekt   [przechodni/nieprzechodni]
  He took out a cigarette and lit it. (On wyciągnął papierosa i zapalił go.)
  Light the lamp. I can't see anything. (Zapal lampę. Nic nie widzę.)
 2. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 3. fire *****
  • zapalać (o samochodzie) [nieprzechodni]
   I was late for work because my car didn't fire. (Spóźniłem się do pracy, ponieważ mój samochód nie zapalił.)
   This is an old car. It won't fire. (To jest stary samochód. Nie zapali.)
 4. ignite *
 5. rekindle
obrazek do "catch fire" po polsku
czasownik
 1. catch fire
 2. combust
 3. conflagrate
idiom
 1. take fire
phrasal verb
 1. come up ****

Powiązane zwroty — "zapalenie"

rzeczownik
zapał = fire , fire in one's belly +14 znaczeń
zapałka = match +2 znaczenia
palenie = smoking +3 znaczenia
zapalniczka = lighter +1 znaczenie
zapalenie ucha = otitis +1 znaczenie
czasownik
palić = smoke +2 znaczenia
podpalić = burn +1 znaczenie
wypalać = fire +1 znaczenie
rozpalić = inflame , także: enflame
phrasal verb
przymiotnik
zapalny = explosive +1 znaczenie
palny = combustible +1 znaczenie