ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell the story" — Słownik kolokacji angielskich

tell the story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opowiedz historię
  1. tell czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No matter how together I felt, my face told a different story.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell the story" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell the story" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom