"share stories" — Słownik kolokacji angielskich

share stories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historie akcyjne
  1. share czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A. Many people want to share their stories with me.

    Podobne kolokacje: