ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature stories" — Słownik kolokacji angielskich

feature stories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historie cechy
  1. feature czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The collection features stories set at Christmas in the past, present and future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo