"share power" — Słownik kolokacji angielskich

share power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moc akcyjna
  1. share czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What strong leader is going to want to share power?

    Podobne kolokacje: