"gain power" — Słownik kolokacji angielskich

gain power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrost moc
  1. gain czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wants to gain his old power with the help of him.