BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seize power" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "seize power" po angielsku

"seize power" — Słownik kolokacji angielskich

seize power kolokacja
  1. seize czasownik + power rzeczownik = przejmować władzę
    Bardzo silna kolokacja

    "We cannot think of waiting five years to seize power!"

powered by  eTutor logo