"share space" — Słownik kolokacji angielskich

share space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzeń akcyjna
  1. share czasownik + space rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At first, the school will share space with a church.