PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"share information" — Słownik kolokacji angielskich

share information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje akcyjne
  1. share czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will not share your information to other companies for any reason.

  2. share rzeczownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Experts in these nations carry out studies and share information.