"highly recommended" — Słownik kolokacji angielskich

highly recommended kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo polecić
  1. recommend czasownik + highly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Although I would highly recommend not getting too close to either.