BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(2) to, with, from, of, after, ...
Kolokacji: 12
2. focus to = skupiać aby focus to
4. focus of = skupiać z focus of
5. focus after = skup potem focus after
7. focus against = skupiać przeciwko focus against
8. focus among = skupiać wśród focus among
9. focus about = nacisk około focus about
10. focus before = skup wcześniej focus before
11. focus under = skup poniżej focus under
12. focus over = nacisk ponad focus over
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.