"focused solely" — Słownik kolokacji angielskich

focused solely kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus solely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony wyłącznie
  1. focus czasownik + solely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    You have to focus solely on the task at hand.

powered by  eTutor logo