"focus onto" — Słownik kolokacji angielskich

focus onto kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać na
  1. focus czasownik + onto przyimek
    Zwykła kolokacja

    A private business has the ability to focus all relevant human and financial resources onto specific functions.

    Podobne kolokacje: