"focus of" — Słownik kolokacji angielskich

focus of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać z
  1. focus czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    The broadcasts focus on the life of the university and of the students.

    Podobne kolokacje: