"focus under" — Słownik kolokacji angielskich

focus under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup poniżej
  1. focus czasownik + under przyimek
    Zwykła kolokacja

    It focuses $87 million in new spending on poor children under the age of 6.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo