"focus one's campaign" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś kampania
  1. focus czasownik + campaign rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They have focused their campaign on the area and will be hoping for a shock result.

podobne do "focus one's campaign" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focus one's campaign" po angielsku

inne

powered by  eTutor logo