"focus to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "focus to" po angielsku

rzeczownik
Liczba mnoga: foci,
 1. centrum (zainteresowania) [tylko liczba pojedyncza]
  She always needs to be in the focus. (Ona zawsze musi być w centrum zainteresowania.)
  That juicy rumour is still in the focus. (Ta pikantna ploteczka wciąż jest w centrum zainteresowania.)
  link synonim: focal point
 2. uwaga, skupienie, koncentracja [niepoliczalny]
  Students complain about the lack of focus while studying. (Uczniowie narzekają na brak uwagi podczas nauki.)
  You have to attract their focus. (Musisz przyciągnąć ich skupienie.)
 3. ostrość (w aparacie fotograficznym) [niepoliczalny]
  The focus of this camera is very poor. (Ostrość tego aparatu fotograficznego jest bardzo słaba.)
  Before you start recording, set the focus. (Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw ostrość.)
 4. nacisk (na coś), ukierunkowanie (na coś)
  The new policy was developed with a focus on the customer's expectations. (Nowa polityka została opracowana z naciskiem na oczekiwania klienta.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. skupić (promienie światła), zogniskować [przechodni]
  For the first time they were able to focus beams of light. (Pierwszy raz byli w stanie skupić promienie światła.)
  link synonim: concentrate
 2. dostosowywać, dostosowywać się (wzrok) [przechodni/nieprzechodni]
  I can pretty easilly focus my eyes in the darkness. (Potrafię całkiem łatwo dostosować swoje oczy do ciemności.)
rzeczownik
 1. odległość ogniskowa

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ustawić ostrość (w aparacie fotograficznym) termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
  When the camera focuses, the indicator lamp lights green. (Kiedy aparat złapie ostrość, zapali się zielona lampka.)
  My camera must be broken because it doesn't focus. (Mój aparat musi być zepsuty, ponieważ nie ustawia ostrości.)
 2. skupiać się (np. na jakiejś kwestii) [przechodni/nieprzechodni]
  I need to focus to do this exercise. (Muszę się skupić, żeby zrobić to zadanie.)
  You should focus on your education instead of chasing after boys. (Powinnaś skupić się na swojej edukacji zamiast uganiać się za chłopcami.)
  I want you to focus on this next task. (Chcę, żebyście skupili się na tym następnym zadaniu.)
 3. skupiać (światło) termin techniczny [przechodni]
  A powerful lens is used to focus light on this spot. (Silna soczewka jest wykorzystana aby skupiać światło w tym miejscu.)
  This window focuses the sun and blinds me. (To okno skupia słońce i mnie oślepia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"focus to" — Słownik kolokacji angielskich

focus to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać aby
 1. focus czasownik + to przyimek
  Silna kolokacja

  The investigation decided to focus on cases from 1946 to 1956 only.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo