"focus from" — Słownik kolokacji angielskich

focus from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać z
  1. focus czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    We should also continue to focus on important issues from the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo