"focused exclusively" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: focus exclusively
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony wyłącznie
  1. focus czasownik + exclusively przysłówek
    Luźna kolokacja

    In the 1960s, they began to focus exclusively on Chinese art.