"used exclusively" — Słownik kolokacji angielskich

used exclusively kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyty wyłącznie
  1. use czasownik + exclusively przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    For many years, this technology has been used almost exclusively.

powered by  eTutor logo