"focused from" — Słownik kolokacji angielskich

focused from kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiony z
  1. focus czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    We should also continue to focus on important issues from the past.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo