"focus against" — Słownik kolokacji angielskich

focus against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skupiać przeciwko
  1. focus czasownik + against przyimek
    Zwykła kolokacja

    For many minutes he sought to focus his resentment against Gayle on her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo